Czy jest sens wprowadzać udżet obywatelski?

Chyba każdy czuł nieraz narastającą frustracją spowodowaną brakiem jakiegokolwiek wpływu na otaczającą rzeczywistość. Głos w wyborach wydaje się niewiele wart, kiedy lokalni politycy podejmują decyzje nie bacząc zupełnie na oczekiwania wyborców. Budżet obywatelski ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy. http://budzet-obywatelski.pl/jakie-korzysci-niesie-ze-soba-wprowadzenie-budzetu-obywatelskiego/? Przeczytaj nasz tekst i poznaj odpowiedź na to pytanie.

Jak działa budżet obywatelski?

W miastach, w których wprowadza się budżet obywatelski, pewna część budżetu miasta nie jest zarządzana przez władze, ale przez obywateli. To oni, nie korzystając z pośrednictwa władz, podejmują autonomiczne decyzje odnośnie tego, na co pieniądze mają zostać przeznaczone.

Oczywiście, w niektórych miastach budżet obywatelski jest większy, a w innych mniejszy. Zależy to przede wszystkim od ogólnego bogactwa danego miasta. Dlatego też, w niektórych przypadkach budżet obywatelski pozwala jedynie na realizację bardzo niewielkich projektów, a w innych stworzenie sporych rozmiarów infrastruktury. Wydaje się jednak, że nawet przekazanie drobnej kwoty mieszkańcom to dobry pomysł. Jakie korzyści niesie wprowadzenie budżetu obywatelskiego?

Inteligentny rozwój miasta

Nie ma wątpliwości, że ważna jest satysfakcja jaką budżet obywatelski daje mieszkańcom. Wydaje się jednak, że najważniejsze jest to, jakie korzyści niesie wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Praktyczną korzyścią jest z całą pewnością inteligentny rozwój miasta. Budżet obywatelski sprawia przeważnie, iż pieniądze są wydawane tylko na te projekty, które faktycznie mają sens. Mieszkańcy poszczególnych części miasta wiedza bowiem doskonale czego potrzeba ich dzielnicom.

Dodaj komentarz